Close
DeCordova Museum. Massachusetts. 2011. DeCordova Museum. Massachusetts. 2011. DeCordova Museum. Massachusetts. 2011. DeCordova Museum. Massachusetts. 2011. DeCordova Museum. Massachusetts. 2011.
P-01, 2011
Aluminum, glass and existing architecture.
Insertion dimensions: 25” x 84” x 24.25”.
Total dimensions variable.
Installation view: DeCordova Museum, Massachusetts, USA, 2011.